Éducation musicale - Musikerziehung

   Das Piano; eine Musikstunde im städtischen Musikkonservatorium,Vanessa
 

Danz a Musek beim Michèle Hottua zu Gaasperech

 Mir fueren all 14 Deeg Freides op Gaasperech fir Danz a Musek bei d'Michèle Hottua.
Mat engem Minibus vun der Stad, fuere mer mat dem Här Nilles op Gaasperech, wou d'Michèle schon op eis waard.
Mir musse fir d'éischt ganz roueg gin, fir ze lauschtere, wat d'Madamm eis seet.

Mir klappe Rhytmus, mir sange Lidder, mir danzen
op eng al Melodie a musse
eis ganz gudd konzentréiren an an d'Musek eralauschteren, fir mat den Instrumenter am richtegen Abléck matzemaachen.

Mir léieren Intrumenter kennen an héire wéi se kléngen.Et as eng Freed fir d'Musek ze spiiren an sech am Takt ze bewegen.
Ët as ganz spannend wa mir selwer am Orchester op den Orff-Instrumenter spillen därfen.
Fir am richtege Moment dozesin, muss e gudd oppassen. Wie spillt, wann ët nët un him as, den huet Paus. Mir léieren och Noute liesen.
Mir probéire gudd matzemaache, fir datt ët zesumme klappt. Mir spiiren eis gudd, wa mir nom Stéck ganz roueg de Musekskläng nolauschteren, wa së verkléngen.

 1996-97 nr.1
[journal Zeitung ]
[Livre_d'or*Gold.buch] [abonnement][Lëtzebuergësch]